ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคนใหม่เดินทางมารับตำแหน่ง

             ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสมุทรสงคราม ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นวันแรก โดยมีนายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พี่น้องประชาชน ภาคเอกชน ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

 

โดยได้เข้าได้สักการะศาลหลักเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม จากนั้นเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด , สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ , สักการะศาลพระภูมิจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ,สักการะหลวงพ่อบ้านแหลม ในพระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร,สักการะศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ และเข้าสักการะพระพุทธรูป ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

ทั้งนี้ตาม มติ ครม.มติเห็นชอบแต่งตั้งนายชรัส บุญณสะ มาดำรงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป สำหรับนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จบการศึกษาปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์,นิเทศศาสตร์,นิติศาสตร์ ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์และปริญญาเอก รปด.(D.P.A.) ปี ๒๕๕๗ ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๑ ที่ปรึกษาด้านความมั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยและ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม คนที่ ๖๒

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙