กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง

            ในวันพฤหัสบดีที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๓๐ น. พลตำรวจตรี อังกูร คล้ายคลึง รองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ บริเวณสถานีรถไฟแม่กลอง หรือตลาดร่มหุบ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีพันตำรวจเอกพิษณุ พราหมณ์เทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม นายอภิชาญ ปานปรีชา ประชาสัมพันธ์จังหวัดฯ นายพัฒนา วงศ์มุจรินทร์ นายสถานีรถไฟแม่กลอง,พันตำรวจเอกดุสิต วาลีประโคน ผู้กำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว ๓ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ข้าราชการตำรวจท่องเที่ยว,ตำรวจรถไฟและประชาชนจิตอาสา กว่า ๒๐๐ คน เข้าร่วมพิธี

และทำกิจกรรมจิตอาสา "จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร." "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ทาสีพื้นสถานีรถไฟ ทำความสะอาด เนื่องจากพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวประมาณวันละกว่า ๒,๐๐๐ คน อาจมีขยะหรือเศษสิ่งของที่ดูไม่สะอาด เรียบร้อย ทำให้มีความสะอาดและสวยงามมากยิ่งขึ้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙