การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม

           ในวันอังคารที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายวีรัส ประเศรษฐโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พล.ต.ต.ฐายุฎฐ์ จันทร์ถาวร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ พันเอกปิยะ เกียรติอมรเวช รองเสธนาธิการมณฑลทหารบกที่ ๑๖ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว

 

ทั้งนี้ เพื่อรับทราบรายงานสถานการณ์ยาเสพติด จาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ ซึ่งพบว่ามีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดจากสาธารณรัฐเมียนม่าเข้าไทยด้านชายแดนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่วนใหญ่จะเป็นกระท่อมบด ส่วนยาเสพติดชนิดอื่นๆ ยังไม่ปรากฎข้อมูลข่าวสาร ในภาพรวมยังอยู่ในระดับเพิ่มสูงขึ้น ส่วนสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามมีการแพร่ระบาดเบาบาง , รายงานสถานการณ์ยาเสพติด ในระดับตำบล/หมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ของอำเภอต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบการ การจู่โจมตรวจค้นภายในเรือนจำ และการตั้ง จุดตรวจ จุดสกัดอย่างต่อเนื่อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙