นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ออกเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบเครื่องอุปโภค ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

                ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดและเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฯ ได้ลงพื้นที่เดินทางไปเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือพร้อมมอบเครื่องอุปโภค บริโภคและเงินจำนวนหนึ่งให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ๙ ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ที่เดือดร้อนในเบื้องต้น

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙