รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม CSR กับบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด

                ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ ร่วมกิจกรรม CSR กับบริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด ซึ่งได้มาทำกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่นักเรียน และรณรงค์ให้ทุกคนร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียนคลองตาจ่า อ.บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙