รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรสงคราม

               ในวันอังคารที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมและรับฟังสรุปการทำงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า - ออกเรือประมงสมุทรสงคราม ณ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า -ออกเรือประมงสมุทรสงคราม ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙