การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒

                    ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม  นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยมี นายวีรัส ประเศรษโฐ ,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม

 

ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาส "วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี ๒๕๖๒" และร่วมยืนไว้อาลัยให้กับ ผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อด้วยมอบเกียรติบัตรให้กรรมการดีเด่น จำนวน ๑ ราย มอบเกียรติบัตรให้กับ ผู้ผ่านการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อสร้างรายได้ หลักสูตร นวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน ๓๑ ราย

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙