การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

                ในวันอังคารที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมแม่กลอง  ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีนายวีรัส ประเศรษโฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ,พ.ต.อ.พิษณุ พราหมณ์เทศ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม, พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รอง ผอ.รมน.จังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวทั้งนี้ เพื่อติดตามผลการดำเนินการบูรณาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานต่าง ๆ

โดยมีการรายงานสถานการณ์ยาเสพติด จาก สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๗ ซึ่งพบว่ามีการลักลอบนำเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดกาญจนบุรี บ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ซึ่งยังคงต้องเฝ้าระวังการนำเข้ายาเสพติดบริเวณพื้นที่ดังกล่าว ยาบ้าและไอซ์ยังคงมีการแพร่ระบาดมากที่สุด ส่วนสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม การจับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสำคัญ มีเป้าหมาย 152 คดี มีการดำเนินงานตามข้อร้องเรียน 1386 รวมทั้งการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาและการจู่โจมตรวจค้น โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่จะมีมาตรการในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดเพื่อดำเนินการตรวจค้นเพิ่มมากขึ้น , รายงานสถานการณ์ยาเสพติด ในระดับตำบล/หมู่บ้านชุมชนภาพรวมในพื้นที่ของอำเภอต่าง ๆ รายงานสถานการณ์การใช้สารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะและการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของกลางยาเสพติดในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 5 และผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙