โครงการ "หนึ่งหยดมอบชีวิต" ณ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

                   ในวันพุธที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นำคณะหน่วยงานเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตจากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงครามและ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตามโครงการ "หนึ่งหยดมอบชีวิต" ณ หน้าอาคารชั้น ๑ อาคารปฏิบัติการฟื้นฟูสุขภาพ ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยมี ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ พร้อมนำผู้บริหารคณาจารย์ และนักศึกษาจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ร่วมใจกันบริจาคโลหิต ผ่านกิจกรรม “หนึ่งหยด มอบชีวิต” เพื่อเป็นการส่งต่อโลหิตในกรุ๊ปต่างๆ ให้กับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้งานและเพื่อเพิ่มปริมาณโลหิตในคลังเลือดสำรองให้มีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการ

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙