รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

                   ในวันจันทร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายพิเชฐ โพธิ์ภักดี ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม ให้ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก ณ โรงเรียนวัดธรรมสถิตย์ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ที่ดำเนินการควบรวมกับโรงเรียนวัดนางพิมพ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีผลการดำเนินการเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศที่สามารถดำเนินการได้เป็นอย่างดี ส่วนโรงเรียนวัดมณีสรรค์ ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา อยู่ระหว่างการดำเนินการทดลองนำนักเรียนไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ นี้

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙