รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัด ป้องกันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

              ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. พล.ต.ต.อุดร ยอมเจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัด ป้องกันสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีนายศิลา หลีกรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายคำหล้า โพธิ์ไชย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางคนที กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต.บางนกแขวก เจ้าหน้าที่ ทต.บางนกแขวก เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. สมาชิก อส. ให้การต้อนรับ บริเวณศูนย์จราจรบางคนที หน้าวัดบางใหญ่ ต.กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙