อำเภอบางคนที ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณศูนย์จราจรบางคนที

                 ในวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๙.๐๐ น. นายศิลา หลีกรัตน์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายคำหล้า โพธิ์ไชย ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางคนที เจ้าหน้าที่ขนส่ง จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. เจ้าหน้าที่ กอ.รมน.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.สมุทรสงคราม เจ้าหน้าที่ ทต.บางนกแขวก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ต.บางนกแขวก สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมตั้งจุดตรวจ จุดสกัด บริเวณศูนย์จราจรบางคนที หน้าวัดบางใหญ่ เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙