ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกเยี่ยมและมอบเครื่อง อุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม และมูลนิธิสรรพราเชนทร์

             ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ออกเยี่ยมและมอบเครื่อง อุปโภคบริโภคให้กับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างเบญจธรรมสมุทรสงคราม และมูลนิธิสรรพราเชนทร์ ซึ่งเป็นมูลนิธิที่เข้ามาช่วยเหลือภาคราชการและประชาชนกับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ซึ่งทั้งสองมูลนิธิฯได้ตระหนักดีว่าจากการที่ เข้ามาร่วมช่วยงานในครั้งนี้เป็นการอุทิศตนเพื่อชาติ เพื่อส่วนรวมในการออกมาป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด -๑๙ ที่ระบาดไปทั่วโลก และจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่หาทางป้องกันและการแพร่ระบาดไม่ให้เชื้อโรคดังกล่าวเข้ามาสู่จังหวัดได้ โดยการตั้งจุดสกัด/จุดคัดกรองในพื้นที่ต่างๆทั้ง ๔ ด้านของจังหวัดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิค -19

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙