คณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำสียประเภทประมง

                 ในวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ คณะทำงานด้านการตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำเสีย นำโดย นายสายันต์ สุขณิสา ตัวแทนจากเกษตรจังหวัดฯ พร้อมด้วยตัวแทนจากประมงจังหวัดฯ ปศุสัตว์จังหวัดฯ ปศุสัตว์อำเภออัมพวา ท้องถิ่นจังหวัดฯ และคณะติดตามและประมวลผลจากสถิติจังหวัดฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบแหล่งกำเนิดน้ำสียประเภทประมง ของเกษตรกรจำนวน ๒ ราย

คือ ๑.นายประสัญชัย ไพบูลย์ เลขที่ ๙๗ ม.๔ ต.แพรกหนามแดง เลี้ยงปลาสวาย ปลาสลิดและกุ้งขาว บนเนื้อที่กว่า ๘๐ ไร่ การเลี้ยงเป็นแบบกึ่งธรรมชาติ อาศัยน้ำจากคลองทับแถบ ซึ่งแยกออกจากคลองวัดประดู่มีการปล่อยน้ำออกประมาณปีละ ๑-๒ ครั้งช่วงจับปลา ๒. คุณพเยาว์ พ่วงสำราญ เลขที่ ๑๒๐ ม.๔ ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา เลี้ยงปลานิลและกุ้งขาว บนเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ อาศัยน้ำจากแหล่งน้ำคลองวัดประดู่เนท่องจากอยู่ติดคลอง ในช่วงที่เข้าตรวจสอบ พบปัญหาผักตบชวาเจริญหนาแน่นในคลองวัดประดู่บริเวณดังกล่าว จากนั้นได้เข้าตรวจสอบประตูกั้นน้ำบริเวณรอยต่อระหว่างคลองวัดประดู่และคลองห้วยโรง ลักษณะน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวเมื่อดูด้วยตาเปล่ายังไม่พบความผิดปกติ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙