ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร นำสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ถวายให้แด่พระภิกษุอาพาธ และมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า

              ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ พระครูสมุทรวชิรานุวัตร รองเจ้าคณะอำเภอเมืองสมุทรสงคราม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พร้อมด้วยคณะสงฆ์และเจ้าหน้าที่วัดเพชรสมุทรวรวิหาร และนายสมบัติ พิมพ์สอน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ร่วมนำสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่ได้รับประทานจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายให้แด่พระภิกษุอาพาธ และมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีนายแพทย์ โชคชัย ลีโทชวลิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมในการมอบสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือดังกล่าว

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙