การจัดฝึกอบรมยกระดับเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากก้านจาก

           ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดฯ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วย นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการจัดฝึกอบรมยกระดับเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์จากก้านจาก ให้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ตลาดน้ำ และกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ โดยมีนางสาวสุมาลี สุวรรณเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพร้อมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ให้การต้อนรับพร้อมชมการจัดทำ

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙