พิธีประทานถุงยังชีพ พระรูป พระคติธรรม และทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19

         ในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ที่วัดพระยาญาติหรือวัดปากง่าม ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา พระราชมงคลดิลก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เจ้าคณะเขตพระโขนง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ผู้ช่วยเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีประทานถุงยังชีพ พระรูป พระคติธรรม และทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาทุกข์จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 แก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม สนองพระดำริ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙