โครงการหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร

                 ในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดอัมพวันเจติยาราม อำเภออัมพวา พ.ต.อ.ณัชชัชพงศ์ ศศลักษณานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการหมวกนิรภัย รักษาวินัยจราจร" ร่วมกับ เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดโดยตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม,สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งการดำเนินโครงการฯ ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้กับนักเรียน เรื่องหมวกนิรภัย เรียนรู้กฎหมาย วินัยจราจร ป้ายจราจร ไฟสัญญาณ พร้อมทั้งให้นักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ แจกสื่อประชาสัมพันธ์ที่บริเวณตลาดน้ำอัมพวา เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงมาตรการจับกุมเปรียบเทียบปรับอย่างจริงจังทั้งคนขับและคนซ้อน ตั้งแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙