การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔

               ในวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฯ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ประธานคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ระดับจังหวัด จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อพิจารณาร่างแผนการทำงานและการใช้งบประมาณดำเนินงานคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙