พิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓

              ในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิพัฒน์มงคล องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติและวันสตรีไทย จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนางอรสา ชัยวัฒน์ นายกสมาคมผู้นำสตรีจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานฯ พร้อมด้วยนายวงษ์เทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายสุเมธ ธีรนิติ ปลัดจังหวัดฯ นางสาวนิภา ทองก้อน พัฒนาการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดฯ และกลุ่มสตรีทั้ง ๓ อำเภอ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙