วัดบางกะพ้อม ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจน

                  ในวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ พระปลัดสมศักดิ์ อตฺตสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางกะพ้อม อำเภออัมพวา ลงพื้นที่ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ครอบครัวเด็กนักเรียนที่ยากจน ณ โรงเรียนวัดเขายี่สาร อำเภออัมพวา จำนวน ๒๐ ครอบครัว จากนั้น ได้ลงพื้นที่โรงเรียนคลองตาจ่า อำเภอบางคนที เลี้ยงอาหารกลางวันเด็กนักเรียนโรงเรียนคลองตาจ่า พร้อมด้วยนายชินดนัย รุจิรัตน์นายกเทศมนตรี และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลบางยี่รงค์พร้อมผู้ใหญ่ชุมชนและกรรมการสถานศึกษา ร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์พัฒนาตัดหญ้าเก็บขยะ เพื่อจัดเตรียมแปลงผักตามโครงการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙