พิธีปล่อยพันธ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก

               ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณท่าน้ำวัดกลางเหนือ อำเภอบางคนที นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ ธูปเทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงปีหลวง และกล่าวบังคมทูลถวาย พระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนางศศิวิมล เปาลิวัฒน์ ประมงจังหวัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ซึ่งกรมประมงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำและอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำตามแหล่งน้ำธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์ ในการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียน ปลายี่สก จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ ตัว

 

มีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด,นายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และปล่อยพันธ์กุ้งแชบ๊วย จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ตัว ที่โรงเรียนธรรมชาติป่าชายเลน หมู่ ๑๐ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน นักเรียน โดยที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙