กิจกรรมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด

                ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ ๗๖ จังหวัด ณ เรือนจำกลางสมุทรสงคราม โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ร่วมกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขังหญิง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เป็นปีที่ ๒๒ สภาสังคมสงเคราะห์ได้ร่วมกับจังหวัด รวมทั้งเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด และหน่วยงานภาครัฐ จัดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ตกงาน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสบปัญหาความทุกข์ยากเดือดร้อน และกิจกรรมอื่น ๆ ตามความเหมาะสม โดยจังหวัดสมุทรสงครามได้เลือกเป็นกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่ผู้ต้องขังหญิง จำนวน ๒๐๘ ราย มีทั้งอาหารคาวหวาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ อีกทั้งให้ผู้ต้องขังได้รับรู้ถึงพระเมตตาที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อผู้ต้องขังแม้จะถูกรับโทษอยู่ภายในเรือนจำ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙