นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบครอบครัวเปราะบางจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

                   ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยพันเอก จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ คณะกรรมการที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและ ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบปัญหาที่ได้รับผลกระทบครอบครัวเปราะบางจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๑๐ ราย โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และมอบรถเข็นรายละ ๑ คัน เพื่อเป็นกำลังใจ และสอบถามความเป็นอยู่ กรณีไหนที่ดำเนินการช่วยเหลือได้ก็ดำเนินการช่วยเหลือทันที หากเกินความสามารถก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙