พิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

                ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม ฝ่ายธรรม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายเหล่ากาชาดจังหวัดนายวงเทพ เขมวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน ผู้นำท้องถิ่น ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแก่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และแสดงออกถึงความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ พลเรือน ผู้นำท้องถิ่น ลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดฯ พร้อมทั้งมอบรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๓ ให้แก่ นางสำรวย รัตนเจริญ กำนันตำบลท่าคา อำเภออัมพวา นางนีรนุช ศิริธนะ ผู้ใหม่บ้านหมู่ ๗ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙