กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ “รักเอยรักลูก”

              ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและไข่ไก่ จำนวน ๗๐ ชุด ให้พลตำรวจตรีฐายุฏฐ์ จันทร์ถาวรผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด, พันเอกจิระโรจน์ กองวารี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ เพื่อนำไปส่งมอบให้กับครอบครัวเปราะบางในพื้นที่ อำเภอเมือง จำนวน ๓๐ ชุด อำเภออัมพวา ๒๐ ชุด และอำเภอ บางคนที จำนวน ๒๐ ชุด ตามกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ “รักเอยรักลูก”

 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙