การประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง ๒๐๒๐

            ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่โรงแรมริเวอร์ตัน ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง หอการค้าไทย จาก ๑๗ จังหวัด ประกอบด้วย ชัยนาท พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม นำโดยว่าที่ร้อยเอกจิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง ได้ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง ๒๐๒๐ รวมถึงหารือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ภาคกลางและการวางแนวทางสำหรับจัดทำยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคกลาง ๒๐๒๕ 

 

โดยมีนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  นายสัมพันธ์ พงษ์พรรณนากูล กรรมการหอการค้าไทย และประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๒ นายบุญสร้าง บุญกอง ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม รวมทั้งคณะกรรมการหอการค้าฯ และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ร่วมให้การต้อนรับ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙