การแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ Tour of Thailand ๒๐๒๐” รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand ๒๐๒๐”

              ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ Tour of Thailand ๒๐๒๐” รายการ “The Princess Maha Chakri Sirindhorn’s Cup Tour of Thailand ๒๐๒๐” เพื่อเฉลิมพระเกียรติในวาระมหามงคลที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณอุทยาน ร. ๒ อำเภออัมพวา

มี พลเอก เดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์      กล่าวรายงาน มีทีมนานาชาติเข้าร่วมแข่งขัน ๑๒ ทีม การแข่งขันระหว่างวันที่ ๖ – ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓    ใช้เส้นทางจากจังหวัดสมุทรสงคราม ผ่านจังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - จังหวัดชุมพร - จังหวัดระนอง – และสิ้นสุดจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมระยะทาง ๑,๒๐๐.๙๐ กิโลเมตร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  เข้าร่วมพิธี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙