พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓

           ในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสมภพ รัตนไพบูลย์ ประธานบริหาร บริษัทรัตนไพบูลย์ สมุทรสงคราม ๒๕๕๕ จำกัด  นำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๓ ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดเกตการาม ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที  โดยมีนายสมภพ รัตนไพบูลย์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม นางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสงคราม นายอำเภอบางคนที  หน.ส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งประชาชนในจังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมพิธีถวายผ้า พระกฐินพระราชทาน พร้อมทั้งเครื่องอัฐบริขารและปัจจัยถวายเป็นพระราชกุศล 

 

  ในการนี้ ผู้มีจิตศรัทธา ได้ร่วมกันสมทบปัจจัยโดยเสด็จพระราชกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สรุปยอดกฐินได้ ๑,๗๘๐,๐๐๐ บาท ซึ่งปัจจัยจากการทอดกฐินนี้ ทางวัดจะนำไปทำนุบำรุง  ศาสนสถาน และส่วนหนึ่งจะนำไปมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ยากไร้ต่อไป

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙