พิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ศาลาอเนกประสงค์ วัดดอนมะโนรา อำเภอบางคนที พระภาวนาวิสุทธิ โสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส  พิธีอุปสมบทหมู่  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายอำเภอบางคนที หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธี

 

พระปลัดเจริญ คเวสโก เจ้าอาวาสวัดดอนมะโนรา  กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ส่งเสริม ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งทำนุบำรุงและเผยแผ่พระพุทธศาสนา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความสุข ความสงบ ความสามัคคีแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙