พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

         ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดฯ  พระเทพสุเมธี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์   นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชฎา  บุญณสะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดผู้บริหาร,ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการศาล ทหาร ตำรวจ และประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ประกอบพิธีทางศาสนาและทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์  จำนวน ๑๕๒,๑๕๘ บาท

 

สำหรับโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เริ่มตั้งแต่เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ เนื่องในโอกาสมหามงคลวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๖ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาชั้นสูง จากสถาบันพระพุทธศาสนาในประเทศ 

    จากนั้นได้ร่วมกันทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันที่ ๑๓ ตุลาคม ต่อด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานวางพวงมาลาและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร โดยมีหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรต่างๆ ร่วมวางพวงมาลา เป็นจำนวนมาก

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙