กิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

          ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” ณ บริเวณโรงเรียนวัดปากสมุทร ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคีเครือข่ายภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา นักเรียน เป็นจำนวนมาก ร่วมกันทำความสะอาด  จัดเก็บขยะ จัดเก็บวัชพืช ที่กีดขวางทางน้ำ บริเวณโรงเรียน และวัดให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า  เพื่อเป็นการปฏิบัติติหน้าที่ของจิตอาสาพระราชทาน           ในการอุทิศตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทนตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ตามคำปฎิญาณของจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์”

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙