พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

              ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นประธานนำผู้บริหารข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรชาวจังหวัดสมุทรสงครามทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

 

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จ   พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และจุดเทียน พร้อมกับนำผู้เข้าร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา ๘๙ วินาที และร่วมรับชมวีดีทัศน์พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญ่หลวงนานัปการ

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙