โครงการ “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดป้อมแก้ว

           ในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนางรัชฎา บุญณสะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัด นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น  นักเรียน ประชาชนเป็นจำนวนมาก เข้าวัดทำบุญตักบาตร ตามโครงการ “ชูธรรมนำชีวิต” ณ วัดป้อมแก้ว ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม โดยมีพระครูสมุทรวุฒิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมือง เจ้าอาวาสวัดป้อมแก้ว  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ 

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙