กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน ณ วัดโพธิ์งาม

            ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายสุเมธ  ธีรนิติ ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธาน นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรชาวอำเภอบางคนที ทุกหมู่เหล่า ร่วมกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ศาสนสถาน ณ วัดโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ ด้วยการทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล โดยช่วยกันทำความสะอาดรอบบริเวณวัด ขัดพื้น ทำความสะอาด เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ รวมถึงเก็บขยะบริเวณวัด

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙