การแถลงข่าวงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๓”

               ในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ ที่ห้องโถงธนะรัชต์ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) พร้อมด้วยนายชรัส บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวงาน “สีสันแห่งสายน้ำ มหกรรมลอยกระทง ปี ๒๕๖๓” ในรูปแบบท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) โดยมีผู้แทนจังหวัดเชียงใหม่ ตาก สุโขทัย และร้อยเอ็ด ร่วมแถลงข่าวด้วย

 

         นายชรัส  บุญณสะ   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม กล่าวว่า สำหรับสมุทรสงคราม เป็นเมืองที่มี   ระบบนิเวศ ๓ น้ำ คือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่มีคลองมากที่สุดในประเทศไทย คือ     มีคลอง ๓๖๖  คลอง มีลำประโดงกว่า ๒,๖๐๐ ลำประโดง ทำให้ชาวบ้านมีความผูกพันกับสายน้ำที่ใช้ในการหล่อเลี้ยงชีวิต ทำอาชีพ ดังนั้นประเพณีลอยกระทง จึงถือได้ว่าสำคัญกับคนในชุมชนอย่างมาก  กระทงที่ทำจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีกว่า ๑๐๐ ปี คือการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกาบกล้วย หรือดอกไม้ต่างๆ และธูปเทียนที่อยู่ในก้านเดียวกัน  มีลักษณะพิเศษ โดยจะมีกระทงที่จะลอยลงสู่แม่น้ำกลองกว่า ๒ แสนกระทง 

        ในตอนท้าย ผู้ว่าสมุทรสงครามกล่าวด้วยว่า  ถ้าท่านใดต้องการชมความยิ่งใหญ่ ความอลังการณ์ ของงานลอยกระทง จังหวัดสมุทรสงครามไม่ใช่คำตอบ  แต่หากนักท่องเที่ยวท่านใดต้องการชมความเป็นอัตลักษณ์ อรรถรส ประเพณีและวัฒนธรรมที่งดงาม สีสันแห่งสายน้ำ การแต่งกายย้อนยุค สมุทรสงครามคือคำตอบที่แน่นอนของนักท่องเที่ยวที่จะได้ชมบรรยากาศของการลอยกระทงกาบกล้วยที่เมืองแม่กลองเต็มสายน้ำแม่น้ำแม่กลอง   จึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านมาเยือนกับประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมืองแม่กลอง ในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดภุมรินทร์กุฎีทอง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา พร้อมกิจกรรมอีกมากมาย ตั้งแต่เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙