พิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

              ในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายชรัส  บุญณสะ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ถวายพานพุ่มดอกไม้สด และ  จุดเทียน จุดธูปเทียนถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า จากนั้นได้อัญเชิญพวงมาลัยคล้อง คอม้าทรง  โดยมีนางรัชฎา บุญณสะ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด,หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร,ตำรวจ ข้าราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเข้าร่วมพิธี

          ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่าจังหวัดสมุทรสงคราม ได้กำหนดจัดจัดพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๓  ตุลาคม ๒๕๖๓  โดยมีส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรต่าง ๆ ร่วมถวายบังคม วางพวงมาลา เพื่อให้การจัดพิธีวันปิยมหาราช สมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้จัดพิธีอัญเชิญพวงมาลัยคล้องคอม้าทรง ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ขึ้น

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙