optionen handel.

บรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งทั้ง ๓๐๑ หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสงคราม

            ในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๗.๐๐ น. บรรยากาศการปิดหีบเลือกตั้งทั้ง ๓๐๑ หน่วยเลือกตั้งของจังหวัดสมุทรสงคราม  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เริ่มที่จะนำบัตรมานับคะแนนที่หน่วย ก่อนส่งไปกกต.จังหวัดฯ ซึ่งประชาชนต่างให้ความสนใจ ทยอยเดินทางออกมาดูการนับคะแนน โดยส่วนใหญ่เป็นคนของพรรคแต่ละพรรค ออกมาลุ้น ผลคะแนนกัน อย่างคึกคัก

 

นางสาวปิ่นทอง อินทรศรี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า สำหรับการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดดและสมาชิก ตั้งแต่ในช่วงเช้าเป็นต้นมา ยังไม่มีการแจ้งเหตุเกี่ยวกับการผิดกฎหมายการเลือกตั้ง ในส่วนของความพร้อมนั้น กรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เตรียมความพร้อมในการลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้ง เจ้าหน้าที่ชุด รักษาความปลอดภัย ทั้ง ทหาร ตำรวจ กำลังภาคประชาชน ได้กระจายกำลังดูแล รักษาความปลอดภัยตามสถานที่เลือกตั้งจุดต่างๆ อย่างเข้มงวด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙