optionen handel.

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

         ในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเป็นเครื่องถวายราชสักการะ และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ายบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอ บางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  โดยนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงานรัฐวิสาหกิจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ร่วมกันวางพานพุ่มถวายราชสักการะกันโดยพร้อมเพรียง 

 

 วันที่ ๒๘ ธันวาคมของทุกปี มีความสำคัญด้วยเป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกและเป็นวันที่ระลึก "วันตากสินมหาราช” และตามประวัติศาสตร์ไทยเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๑ เป็นวันที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้ปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์ และเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงมีชัยชนะในการสู้รบกับข้าศึก ณ ค่ายบางกุ้ง ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙