optionen handel.

จังหวัดสมุทรสงครามจัดพิธีสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล

         เมื่อ เวลา ๒๒.๓๐ น.วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ พระอุโบสถวัดเพชรสมุทรวรวิหาร พระสมุทรวชิรโสภณ รักษาการเจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายขจร ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยกิจกรรมการสวดมนต์ข้ามปี เสริมมงคลทั่วไทย ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ ๒๕๖๕

โดยมีนายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายอนุกูล เรือนแก้ว  ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี  พระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล  จากนั้นเวลา ๒๔.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  ลั่นฆ้องชัยจำนวน ๙ ครั้ง เพื่อเป็นปฐมฤกษ์สู่ปี ๒๕๖๕ ประธานฝ่ายสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เข้าร่วมพิธี

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙