optionen handel.

รองผู้ว่าฯจังหวัดสมุทรสงคราม ตรวจติดตาม จุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน เน้นย้ำมาตรการสำคัญประเด็นการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

          ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๕ นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่ตรวจติดตาม พร้อมมอบเครื่องดื่ม อาหารแห้ง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ  จุดตรวจร่วม จุดบริการประชาชน บนเส้นทางหลัก สายรอง ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวาจุดตรวจตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตลอดจนจิตอาสาพระราชทานที่เสียสละอุทิศตนมาอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา-มา

 

ทั้งนี้  นายศิริศักดิ์  ศิริมังคะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน    เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ   อย่าขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด  ใช้สติในการขับขี่ และเน้นย้ำมาตรการสำคัญประเด็นการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙