optionen handel.

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบเครื่องดื่ม อาหารแห้ง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

             ในวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  พร้อมด้วยนายสันชัย พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบเครื่องดื่ม อาหารแห้ง และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดบริการประชาชน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  อำเภออัมพวา และอำเภอบางคนที โดยมีนายอำเภอทั้งสามอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ ให้การต้อนรับ  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ตลอดจนจิตอาสาพระราชทานที่เสียสละอุทิศตนมาอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยให้กับผู้สัญจรไปมา-มาตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จนถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ 

 

     ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนน เมาไม่ขับ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่ยานพาหนะ อย่าขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด ใช้สติในการขับขี่ และเน้นย้ำมาตรการสำคัญประเด็นการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙