optionen handel.

มูลนิธิกาญจนบารมี นำรถหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ตรวจเอกซเรย์คัดกรองมะเร็งเต้านม ให้บริการแก่ประชาชนจังหวัดสมุทรสงคราม

         ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร  ศรีชวโนทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วย   นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ให้การต้อนรับคณะมูลนิธิกาญจนบารมี ในการนำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล มาให้บริการกับประชาชนตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปรก ด้วย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมี นำหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม พร้อมด้วยทีมแพทย์ พยาบาล มาให้บริการกับประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน ๕ วัน ในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้บริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางขันแตก 

 

ทั้งนี้ มูลนิธิกาญจนบารมี ได้มีมาตรการการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโดยยึดหลัก D-M-H-T-T ตลอดการให้บริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับประโยชน์สูงสุด และได้รับการคัดกรองความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม โดยใช้เครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ให้บริการในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙