optionen handel.

ผู้ว่าฯสมุทรสงคราม ลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีน ป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ไม่สะดวกในการเดินทาง

         ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายขจร ศรีชวโนทัย  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ  รองนายกเหล่ากาชากาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด นายอำเภออัมพวา สาธารณสุขอำเภออัมพวา เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลวัดช่องลม และอสม. ลงพื้นที่เชิงรุกฉีดวัคซีน  ป้องกันโรคไวรัสโควิด-๑๙ ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ไม่สะดวกในการเดินทาง หมู่ที่ ๘ ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา ด้วยการเดินเท้าเข้าบ้าน พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภคจากเหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ จำนวน ๖ ราย

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม   กล่าวว่า  ขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จังหวัดสมุทรสงคราม เริ่มระบาดเพิ่มขึ้น จังหวัดร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จึงร่วมมือกันอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในเชิงรุกที่ไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับวัคซีนตามจุดที่กำหนด เนื่องจากไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเป็นวัยทำงานที่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือพื้นที่เสี่ยงและนำมาติดคนในบ้าน  เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มมีภูมิคุ้มกันและมีความปลอดภัยเพิ่มขึ้น สำหรับประชาชนรายใดที่ไม่สะดวกในการเดินทางออกมารับวัคซีนสามารถแจ้งความจำนงกับ อสม.และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ได้ เมื่อได้จำนวนเป้าหมายเกิน ๑๐ คน ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่จะแจ้งให้ผู้ขอรับการฉีดวัคซีนทราบล่วงหน้า ๒ สัปดาห์

ด้านนางสาวเบญจมาศ พุ่มมาลี อายุ ๕๙ ปี มีอาชีพขายอาหารตามสั่ง กล่าวว่า ตนเองและสามีอยากฉีดวัคซีนเหมือนกับประชาชนทั่วไป แต่เนื่องมีอาชีพแบบนี้หากไปฉีดที่ทางโรงพยาบาลกำหนดดก็จะเสียเวลาเป็นวัน ๆ ทำให้ขาดรายได้ เพื่อมีการอำนวยความสะดวกแบบนี้รู้สึกยินดีมาก และก็พร้อมที่จะฉีดวัคซีนตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙