optionen handel.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม นำสินค้าที่จำเป็นต้องใช้ในครัวเรือนมาจำหน่ายในราคาถูก ช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชน

                 ที่บริเวณวัดลาดเป้ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จัดโครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน โดยมีนายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนางณัฐสุดา วงษ์สุวรรณ  รองประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสมุทรสงคราม   ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  ซึ่งมีประชาชนเข้าแถวเพื่อซื้อสินค้าเป็นจำนวนมาก

 

 นายกรกฎ วงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า จากสถานการณ์ราคาสินค้า โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-๑๙ และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีการปรับราคาสูงขึ้นเช่นกัน ทำให้ประชาชนต้องรับภาระค่าครองชีพที่สูงขึ้น สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม จึงได้จัดโครงการเพื่อบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชน โดยได้จัดพื้นที่จำหน่ายสินค้าจำเป็นในครัวเรือน อาทิ ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาล ซอสปรุงรส  เนื้อสัตว์ ไข่ไก่ นำมาจำหน่ายในราคาต้นทุน ถูกกว่าท้องตลาด ให้บริการประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ โดยมีคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง แจกบัตรคิว จะเรียกคิวละ ๑๐ คน และมีการจำกัดจำนวนการซื้อเพื่อมิให้ส่งผลกระทบกับร้านค้าในชุมชนได้ 

ทั้งนี้ นายเจิม  นาคทอง ประชาชนในตำบลนางตะเคียน ซึ่งเป็นคนหนึ่งที่ออกมาซื้อสินค้า กล่าวว่า โครงการนี้ดีมาก สินค้าราคาถูกมีคุณภาพ  ไม่ต้องเดินทางไปไกล ให้เปลืองน้ำมันในสถานการณ์แบบนี้อยากให้จัดครอบคลุมทุกพื้นที่ จะได้แก้ไขความเดือนร้อนให้ประชาชนอย่างทั่วถึง

ด้านนางกฤษญาพร  สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม  กล่าวว่า โครงการ ธงฟ้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพประชาชน ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดขึ้นเดือนละ ๑ ครั้ง หมุนเวียนไปตามอำเภอต่าง ๆ  เพื่อช่วยลดภาระค่าครองพให้แก่ประชาชน และอำนวยความสะดวกในแก่ประชาชนในการเดินทางออกมาจับจ่ายสินค้าใกล้บ้าน 

รุ่งนภา/ข่าว   ธิติมา/เรียบเรียง

ทีมงานสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม

 

ลิงค์ที่น่าสนใจ


กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม

โทร ๐ ๓๔๗๑ ๓๓๐๙