คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 -กันยายน 2564)(คำสั่งที่ 565/2561)

เผยแพร่เมื่อ: วันอังคาร, 27 มีนาคม 2561

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 565/2561 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 -กันยายน 2564)

Attachments:
Download this file (565-2561.pdf)คำสั่ง 565/2561[ ]152 kB
ฮิต: 118