คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 -กันยายน 2564)(คำสั่งที่ 2488/2562)

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 27 พฤศจิกายน 2562

คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 -กันยายน 2564)(คำสั่งที่ 2488/2562)

Attachments:
Download this file (2488.pdf)คำสั่งที่ 2488/2562[ ]732 kB
ฮิต: 49