คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) (คำสั่งที่ 1314/2560)

เผยแพร่เมื่อ: วันจันทร์, 25 กันยายน 2560

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ 1314/2560

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)

Attachments:
Download this file (1314-2560.pdf)คำสั่ง 1314-2560[ ]1050 kB
ฮิต: 166