คำสั่ง เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) (คำสั่งที่ 1755/2560)

เผยแพร่เมื่อ: วันพุธ, 27 กันยายน 2560

คำสั่งจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) (คำสั่งที่ 1755/2560)

Attachments:
Download this file (1755-2560.pdf)คำสั่ง 1755/2560[ ]242 kB
ฮิต: 219